Teade klubidele – ELTL volikogu toimub 23.05.2020

Aasta on jälle möödas ning taas on aeg kokku saada, kinnitada majandusaasta aruanne ning arutada muudel olulistel teemadel. Samuti anname klubide esindajatele kätte nende klubi mängijate auhinnad ELTL GP ja ELTL Laste GP arvestuses.

Teate lõpust leiate kutse koos päevakorraga ja volituse blanketi.

Üks päevakorrapunkt on juhatuse liikme valimine. Nimelt võimaldab põhikiri kuni seitset juhatuse liiget ning soovime oma meeskonda ühe liikme võrra täiendada. Juhatusse saavad kandidaate esitada kõik volikogu liikmed. Mina juhatuse esimehena esitan samuti oma kandidaadi, keda soovin oma meeskonnas näha. Selleks, et tekiks hea ülevaade ja koosolekul kõik sujuks, palun esitada kandidaadid kirjalikult mitte hiljem kui 10.05.2020. Samuti juurde lisada, mis valdkonnaga soovib juhatuse liige tegelema hakata.
Valimine toimub juba koosolekul.

Kõik päevakorda toetavad materjalid saadame mitte hiljem kui nädal aega enne koosoleku toimumist meilile sh teemad, mida arutame viimases päevakorrapunktis.

Koosolek toimub vaid sellisel juhul, kui seda Eestis väljakuulutatud eriolukord lubab.

Close Menu