Ülevaade olukorrast liikmesklubides eriolukorra tingimustes

Ülevaade olukorrast liikmesklubides eriolukorra tingimustes

Seoses eriolukorraga riigis on kõik spordiklubid sattunud olukorda, kus tavapäraselt pole võimalik treeninguid läbi viia.
Selleks, et sellel keerulisel ajal olla kursis meie liikmesklubides toimuvaga, saatsime kõikidele klubidele lühikese küsimustiku, mille kokkuvõtte nüüd ka teieni toome.
Vastused saatis kokku 14 klubi, mis moodustab 34 % kogu liikmesklubide arvust ja 72% noortespordiga tegelevatest klubidest.

Küsimustiku esimene pool hõlmas treeningute toimumist / mitte toimumist.
Enamus klubides toimub treeningtöö e-õppena. Kasutusel on sotsiaalmeediakanalid ning kasutatakse treeningvideoid. Treenerid on koostanud õpilastele erinevad treeningkavad. Ainult ühes klubis on treeningtegevus peatatud.

Edasisised küsimused hõlmasid treenerite töötasusid, klubide toimetulekut ning jätkusuutlikkust.
Kolmes klubis olid treenerid saadetud tasustatud puhkusele. Neljas klubis töötavad treenerid
vabatahtlikkuse alusel. Ülejäänud klubides tasustatakse treenereid nagu eelnevatel kuudel ja palgakärpeid tehtud ei ole.

Klubide seisukoht oli, et lühiajaliselt suudetakse selline olukord üle elada, kuid pikemas perspektiivis on jätkusuutlikkust keeruline hinnata.

Uurisime veel treeningute läbiviimise võimalustest õpilaste kodudes, mille kohta klubid arvasid, et pigem keskendutakse üldfüüsilisele treeningule ning lauatennisetreeninguid kodus pigem läbi ei viida.

Küsimustiku lõpus püstitasime optimistliku hüpoteesi, et kui kuu aja pärast eriolukord lõppeb ja treeningutega saab jätkata, kas siis taastub klubide jaoks tavapärane olukord. Siinkohal väitsid klubid, et sellisel juhul on nad võimeliselt samalt kohalt jätkama, vaid üks klubi kahtles, kas grupid samas mahus jätkavad.

Close Menu