Regulatsioon klubi vahetamiseks ja klubiga liitumiseks

Klubitu staatusega mängija

Klubituks mängijaks loetakse kõik inimesed, kes ei ole liitunud Eesti Lauatenniseliidu (edasipidi ELTL) liikmesklubiga.

Klubitu mängija saab aasta ringselt liituda omal vabal valikul klubiga ilma, et liitumisega tekiks mingid kohustused Eesti Lauatenniseliidu ees.

Klubilise kuuluvusega mängija

Klubilise kuuluvusega mängijaks loetakse kõik inimesed, kes on liitunud ELTL liikmesklubiga.

Mängija saab klubi vahetada järgmistel tingimustel:

Perioodil 1.juuni kuni 1.oktoober saab klubi vahetada tasuta.

Perioodil 2.oktoober kuni 31.mail saab klubi vahetada juhul, kui klubi, kust mängija soovib lahkuda on andnud selleks nõusoleku. Mängija peab esitama klubi vahetamiseks avalduse, mille allkirjastab nii klubi, kust lahkutakse ning klubi millega liitutakse. Klubi vahetamine maksab 50€, mille tasub klubi, millega mängija liitub.

Kui mängija soovib klubist lahkuda ilma uue klubiga liitumata, tuleb tasuda 50€ klubil, kust mängija lahkub. Peale seda saab mängija klubitu mängija staatuse.

Regulatsioon jõustub 11.05.2022 ning on tähtajatu.