Lae tingimused alla siit: ELTL võistluste kord _2022-2023

Lae Regulatsioon ELTL võistlustel osaleda võivate kodanike ja Venemaa ja Valgevene sportlaste osalemise piiramise osas alla siit: Regulatsioon ELTL võistlustel osaleda võivate kodanike ja Venemaa ning Valgevene sportlaste osalemise piiramise osas

Eesti Lauatenniseliidu võistluste korraldamise kord

Eesmärk

Viia kõik Eesti Lauatenniseliidu poolt korraldatavad  võistlused heades tingimustes.

Võistlust korraldava klubi kohustused ELTL-i ees

 • 14 päeva enne võistlust:
  • Avalikustama pressiteate seoses toimuva võistlusega ELTL’i kodulehel, kus on teave võistluse peakohtuniku, registreerimisaadresside, auhindade jms kohta.
 • hiljemalt 24 tunni jooksul peale võistluse lõppu
  • kirjutama ELTL veebi pressiteate
  • lisama pressiteatele vähemalt 800×600 pikselise resolutsiooniga, jpg formaadis kvaliteetsed autasustamise fotod
  • lisama võistlustabeli koos tulemustega seti detailsusega
 • hiljemalt 72 tunni jooksul peale võistluse lõppu
  • Saatma võistlustabelid koos protokollide ja paremusjärjestusega peakohtunikule;
  • Saatma juhatusele võistluspäeva ülevaade ning kui on esinenud rikkumisi, siis need välja tuua.
  • saatma ELTL’Ie reitingufaili.

Korraldamiseks vajalikud tingimused

 • Eraldi riietusruumid meestele ja naistele koos pesemisvõimalusega;
 • Peab olema tagatud toitlustus, kus vähemalt oleks olemas supp;
 • Võistlussaalis peab olema valgustus vähemalt 600 LUX ja temperatuur vahemikus +19°C kuni +25°C.
 • Võistluslaudade paksus peab olema vähemalt 22mm.
 • Mängutsoonid peavad olema eraldatud barjääridega. Kõrvaloleva tsooni eraldamiseks võib kasutada 1 barjääri mõlemal pool mängutsooni otstes.
 • Võistkondlike võistluste puhul tuleb tagada võistkondadele istumiskohad (min. 3 kohta/võistkond)
 • Eesti Meistriliiga läbiviimise tingimused on täiendavalt sätestatud juhendis.
 • Saalis peab olema töötav helivõimendus.

Tingimuste mitte täitmine

Kui korraldaja ei suuda täita eespool kirjutatud tingimusi ja on võistluse korraldamisõiguse võtmise ajal tingimustega tutvunud ning nõustunud, võib ELTL juhatus määrata trahvi kuni 500€

Ülalkirjeldatud tingimustele peavad vastama võistlussaalid järgnevatel võistlustel :

 1. Eesti individuaalsed Meistrivõistlused
 2. Eesti võistkondlikud Meistrivõistlused (Meistriliiga, Naised, I liiga, II liiga, III liiga, IV liiga, V liiga)
 3. Eesti noorte individuaalsed Meistrivõistlused
 4. Eesti noorte võistkondlikud Meistrivõistlused
 5. Laste GP
 6. ELTL GP
 7. TOP turniirid
 8. U-21 meistrivõistlused

Regulatsioon jõustub 15.08.2022 ja on tähtajatu.
Regulatsiooni on täiendatud 11.10.2022 juhatuse otsusega

Regulatsioon ELTL võistlustel osaleda võivate kodanike ja Venemaa ja Valgevene sportlaste osalemise piiramise osas.

ELTL võistlustel võivad osaleda Eesti Vabariigi kodanikud ja alalise elamisloaga välisriigi kodanikud ja Eestis
viibivad kodanikud kes omavad selleks õiguslikku alust ning kes esindavad või on ELTL liikmesklubi(de)
liikmed. Välisriigi kodaniku osalemise õigust peab tõendama ELTL liikmesklubi ja kodanik ise, esitades selleks
kogu vajaliku dokumentatsiooni.
Eestis toimuvatel võistlustel on keelatud eksponeerida Venemaa ja Valgevene rahvuslikku sümboolikat.
Rikkumise korral eemaldab ELTL isiku võistlustelt ning liikmesklubile kohaldatakse piirangud ning esitatakse
menetlemiseks ELTL distsiplinaarkomisjonile või ELTL juhatusele.
Vene Föderatsiooni ja Valgevene kodanikel, kellel ei ole mõne Euroopa Liidu liikmesriigi elamisluba ega
pikaajalist viisat, kes ei õpi ja ei tööta Eestis või kellel pole Eesti ja/või mõne muu Euroopa riigi või
aksepteeritava välisriigi rahvusvahelist kaitset, ei ole õigust osaleda Eesti Lauatenniseliidu võistluskalendris
olevatel võistlustel (k.a. neutraalse lipu all). Sama kehtib ka treenerite, kohtunike ja muude spordiametnike
puhul. Otsus ei puuduta Eestis elavaid Venemaa Föderatsiooni ega Valgevene kodanikke, ega ka neid, kes
küll pärinevad neist riikidest, aga siin juba õpivad või töötavad.

Täpsustatud regulatsioon on ELTL juhatuse poolt vastu võetud 21.10.2022