EESTI LAUATENNISE KOONDISED 

Lauatennise tiitlivõistlusteks ja teisteks rahvusvahelisteks võistlusteks moodustatakse lauatennise koondised järgmiste kriteeriumite ja punktiarvestuse alusel: 

Koondise kriteeriumide punkti arvestust peetakse jooksvalt. Kriteeriumite alusel punkte saanud sportlaste osas koostatakse jooksev koondise kandidaatide nimekiri. 

Koondisse määramine

  • Koondiste koosseisud määratakse enne igat võistlust
  • Kriteeriumite alusel ja kriteeriumite võistlustel enim punkte kogunud sportlane saab koha Eesti koondises esinumbrina;
  • Koondise teise, kolmanda sportlase ja vajadusel ka enam sportlaseid valib üldjuhul kriteeriumite alusel treenerite komisjon ning kinnitab ELTL juhatus; 

2023/2024 Koondise kriteeriumid

KOONDISED 2023-2024 seisuga 23.03.2024