Reiting seisuga:

XML päring viimasest reitingust, integreerimiseks teistesse rakendustesse.
XML päring kõigi ELTLID'dega isikute reitingupunktidest, integreerimiseks teistesse rakendustesse.

Lühendid: NR = koht reitingus, PP = paigutuspunktid, RP = reitingupunktid, KL = kaalud, ID = ELTLID, SA = sünniaasta

Mehed Naised
Loading...

Reiting seisuga:

XML päring viimasest reitingust, integreerimiseks teistesse rakendustesse.
XML päring kõigi ELTLID'dega isikute reitingupunktidest, integreerimiseks teistesse rakendustesse.

Lühendid: NR = koht reitingus, PP = paigutuspunktid, RP = reitingupunktid, KL = kaalud, ID = ELTLID, SA = sünniaasta

Mehed Naised
Loading...