You are currently viewing 16.11.2019 Eesti Noorte TOP-10 Narvas. Tulemused.

16.11.2019 Eesti Noorte TOP-10 Narvas. Tulemused.

Noormehed

  1. Stanislav Strogov LTK Narova
  2. Farforovski Arseni LTK Narova
  3. Maltizov Andrei LTK Kalev

Neiud

  1. Reinol Vitalia LTK Narova
  2. Grigorjan Karina LTK Maardu
  3. Jagnenkova Alina LTK Maardu