You are currently viewing Eesti Lauatenniseliidu volikogu koosolek 29.04.2022 kell 18:00

Eesti Lauatenniseliidu volikogu koosolek 29.04.2022 kell 18:00

Toimumisaeg :  29.04.2022  kell 18.00 
Toimumiskoht : Centennial Hotel Tallinn, Endla 15

ELTL volikogu koosoleku päevakord :

  1. Juhatuse aruanne lõppenud perioodi kohta
  2. Aastaaruande esitamine;
  3. Revidendi sõnavõtt;
  4. Aastaaruande kinnitamine
  5. Juhatuse esimehe kandidaatide tutvustused
  6. Uue juhatuse esimehe kinnitamine
  7. Juhatuse esimehe ettepanekul uue juhatuse kinnitamine
  8. Uue revisjonikomisjoni kinnitamine
  9. Muud tõstatatud küsimused

Oma  osalemisest / mitteosalemisest  palun  klubi esindajal teatada hiljemalt 20.04.2022  aadressil  margit.tamm@lauatennis.ee

Juhul, kui ELTL liikmesklubi juhatuse liige ei saa koosolekul osaleda, on tal võimalik kirjutada volitus. NB! Volitaja peab olema kantud äriregistri B-kaardile!  Volitus saata digiallkirjastatult aadressile margit.tamm@lauatennis.ee või võtta koosolekule kaasa volituse allkirjastatud originaal.

Palume võimalusel juhatuse esimehe ja juhatuse kandidaatidel oma kandideerimisest juba eelnevalt teada anda.

Eesti Lauatenniseliidu juhatus