You are currently viewing Eesti Lauatenniseliit ja Novellae õigusbüroo sõlmisid koostööleppe

Eesti Lauatenniseliit ja Novellae õigusbüroo sõlmisid koostööleppe

Eesti Lauatenniseliit ja Novellae õigusbüroo sõlmisid 20. oktoobril 2020 koostöölepingu. Lepiti kokku, et  Novellae osutab Eesti Lauatenniseliidule tasuta õigusabi 30 töötunni ulatuses ning selle täitumisel on lauatenniseliidul võimalik vajadusel kasutada teenuseid 30% hinnakirjast soodsamalt.

Novellae Õigusbüroo OÜ missioon on aidata kaasa avaliku võimu õiguspärasele teostamisele ning isikute õiguste kaitsele suhetes avaliku võimuga. „Usume, et õiguspärane käitumine algab igaühe hoolimisest enda ja teiste vastu. Leiame, et ausal spordil ja õiguskorral on palju ühist – mõlemad väljendavad reeglipärast ühistegevust keha ja vaimu edendamise ning koostöö kaudu ühe inimese võimete ületamise eesmärgil“, sõnas Novellae tegevjuht Sander Põllumäe.

Eesti Lauatenniseliidu juhatus eesotsas Madis Koit`iga leidis, et koostöö Novellae õigusbürooga parandab ELTL poolt koostatavate dokumentide kvaliteeti ja tagab õiguspärasuse. Lisaks sellele on koostöö kasulik suhtlemisel riigiasutustega.