You are currently viewing Eesti noorte lauatennisekoondise treeninglaager ja kõrgetasemelised koolitused Valtus

Eesti noorte lauatennisekoondise treeninglaager ja kõrgetasemelised koolitused Valtus

20.-24. oktoobril toimus Valtus Eesti noorte koondise ja koondise kandidaatide treeninglaager, kus kokku osales 20 lauatennisisti üle Eesti. Laagriga samal ajal toimusid ühtlasi kõrgetasemelised lauakohtunike ja peakohtunike koolitused Eesti oma ala absoluutsete tippude käe all.

Lisaks toimus paralleelselt ka treenerite koolitus, kus treenerid said täiendavalt nii lauatennise eriala- kui ka täiendkoolitust ning väga palju praktilisi näpunäited nii treeneri kui ka kohtuniku vaatest. Laager toimus Eesti lauatennisekoondise peatreeneri Marcus Gustafsoni juhendamisel.

Lauakohtunike koolituse viis läbi rahvusvahelise kategooria kohtunik (International Umpire) Jüri Talp. Koolituse tulemusena sai Eesti endale seitse uut sertifitseeritud lauakohtunikku. Peale eksami sooritamist said vastsed lauakohtunikud kohe ka õpitut praktikasse rakendada, sest laagri käigus toimus igal laual võistlusmäng, mida kohtunikud said juhtida.

Peakohtunike koolitusel osales 10 peakohtunikku, kes soovisid oma taset tõsta ning kus kõik said testida oma teadmisi. Peakohtunikke juhendas rahvusvahelise kategooria peakohtunik (International Referee) Rauno Põru.

Treenerite koolitusel said treenerid praktilisi nõuandeid Marcus Gustafsonilt ning samuti täiendavalt kogemusi vahetada nii kohtunikega kui ka omavahel.

Kohtunike osalemine laagris andis ka meie noorsportlastele võimaluse suhelda kohtunikega ning saada neilt nõuandeid, millele mängudes enam tähelepanu  pöörata, et vältida vigu ja parandada oma mängu kvaliteeti.

Marcus Gustafson hindas laagrit igati kordaläinuks ning kiitis ennekõike meie sportlaste perspektiivikust. „Eriti just noorte jaoks on tuleviku jaoks ülimalt oluline saada tänasest enam rahvusvahelist võistlus- ja treeningukogemust,“ ütles ta. „Töötame Eesti Lauatenniseliiduga selle nimel, et saada meie sportlastele rohkem võimalusi võistlusteks välismaal ning leida selleks vajalikku rahastust,“ lisas Gustafson. 

———————————————————————————————————

SUMMARY

Training camp for Estonian Youth Team and high level training courses for referees, umpires and coaches

From 20.-24. October a training camp was held fot the players and player candidates of Estonian Youth Table Tennis Team. 20 highly motivated players from all over Estonia took part. At the same time also high level trainings were delivered to table tennis referees, umpires and also coaches. The coaches were able to get a practical view of developments in table tennis coaching, given by the Head Coach of Estonian Table Tennis Team Marcus Gustafson.

Umpires training was carried out by International Umpire Jüri Talp (Estonia) and as a result Estonia gained 7 new Umpires. They were able to put their recent learnings right into a practice, as competitions were played on every table during the camp.

The referee course was led by International Referee Rauno Põru (Estonia), where 10 referees

could upgrade their skills and test their current professional know-how.  

Meeting with referees and umpires also gave our young players a chance to explore the world of referees and ask for practical advices, how to retain from mistakes during their game and raise their quality of playing.

The whole event was managed by Marcus Gustafson who at the end was very satisfied with the results. According to him, Estonian young players have a great potential, but they need more international experience, both in training and compeating. But the youngsters have a high motivation and that is the solid bases for development.