You are currently viewing Eesti võistkondlike MV piirangute leevendamine

Eesti võistkondlike MV piirangute leevendamine

Vastavalt juhatuse erakorralise koosoleku otsustele.

1. EVMV I-V liigas ning naiste I liigas on lubatud mängida kohtumist kahe mängijaga ning trahvi sellisel juhul ei kohaldata.Otsus kehtib kuni 10.jaanuarini 2022

2. EVMV võib madalamast liigast kasutada asendusmängijatKlubil on õigus madalamas liigas ülesantud mängijat kasutada sama klubi kõrgemas liigas võistlevas võistkonnas (asendusmängija).  Ühte asendusmängijat võib kasutada kahel mängupäeval.
Otsus kehtib kuni 10.jaanuarini 2022

3. EVMV’le on nädalal 25.10- 29.10.2021 lubatud lisaregistreerida Eesti mängijaid ilma lisatasuta