ERASMUS+ Women coaching course

ERASMUS + projekti raames ning koostöös Soome Lauatenniseliiduga korraldame 2.12-4.12.2022 lauatennise laagri, töötoad ja loengud nii Eesti kui ka Soome naislauatennisistidele ja treeneritele Olenemata sellest,et põhifookus on naiste lauatennisel, ootame osalema ka meestreenereid.

Rohkem infot ning ajakava
Pildid üritusest asuvad Eesti Lauatenniseliidu facebooki albumis.

Osalejatele on koolitustel, töötubades ja treeningutel osalemine tasuta.
Osalenud treeneritele väljastatakse ka vastav tunnistus.
PS! Töötoad ja loengud toimuvad inglise keeles

/EST/
Kokkuvõte projektist

Lauatennis – naised vs mehed või siiski koos?
Möödunud nädalavahetusel püüdsime koos Soome lauatennistidega vastust leida küsimusele, miks on vähe
naisi lauatennise võistlussportlaste ja harrastajate hulgas.
 
Numbrid on halastamatud – Eestis on Eesti Lauatenniseliidu reitingus naisi 111 ja mehi 531. Sarnane suhe on
ka harrastajate osas, kes ei kajastu reitingus.
 
ERASMUS+ programmi raames viisime 2.12-4.12 läbi ürituse Women Coaching Course, kus oli osalejaid nii
Soomest kui Eestist. Eesmärk oli pakkuda mõtlemisainet ja tegevust nii treeneritele kui ka mängijatele.
 
Kutsekvalifikatsiooniga lauatennisetreenereid on hetkel Eestis 42, kellest 20 (48%) on naised. Üritusel osales
neist 10 ehk siis pooled eesti naislauatennisetreeneritest olid kohal!
 
Alustasime loenguga, kus käsitlesime naiste lauatennist üldisemas plaanis. Käisime üle lauatennise
põhialused ja otsisime erinevusi naiste ja meeste lauatennises. Praktilisi treeninguid toimus kokku 3 ning
need olid ülesse ehitatud näidistreeningutena ettevalmistavast perioodist, arendavast perioodist ja
võistlusteks valmistumise perioodist. Praktilistel treeningutel tutvusime erinevate teemadega nagu multipalli
treeningud, treeningute planeerimine ettevalmistusperioodi erinevates etappides, servimine jne.
 
Viimasel päeval tutvustas Soome naistekoondise treener olukorda Soome naiste lauatennises. Kolmepäevase
ürituse lõpetas loeng , kus räägiti võrdõiguslikkusest spordis ja lauatennises. Viidi läbi ka küsitlus , kus
osalenud jagasid oma isiklikke kogemusi poiste ja tüdrukute treeningprotsessi kohta.
 
Kokkuvõtteks võib ütelda, et ERASMUS+ koostööprojekt Eesti ja Soome naislauatennisistide ja -treenerite
vahel oli igati edukas ning loodetavasti on meil võimalus sarnaseid projekte läbi viia ka tulevikus.
 

/ENG/ 
Summary of the project
Table tennis – women vs men, or still together?

During last weekend together with Finnish Table Tennis Association we attempted to find answer to the question why women are severely underrepresented both among competitive and hobby players.

Numbers don’t lie – there are 111 female players and 531 male players in the ranking system of Estonian Table Tennis Association (ETTA). Similar ratio (1:5) is also true for hobby players, who have no ranking.

In the framework of the ERASMUS+ programme, we organized an event Women Coaching Course (Dec 2 nd – Dec 4 th , 2022, Tallinn) with participants from Estonia and Finland. The aim was to provide various activities and food for thought both to coaches and players.

There are 42 certified table tennis coaches in Estonia, from whom 20 (48%) are women. Ten of them,
meaning half of all female coaches, participated in this event!

We began with the lecture covering the general aspects of womens’ table tennis. We analyzed differences in the game played by male and female players. There were three practical training sessions, demonstrating sample training processes focusing to different training periods: the basal phase, the development phase, and the preparation for competition. In addition, serve and other technical elements were discussed and a multi-ball training session was held.

On the final day of the event, Finnish womens’ national team coach gave a short talk about the situation in Finland, followed by a lecture on gender equality in sports and table tennis in particular. This raised enthusiastic discussions among participants. An inquiry about the training process with boys and girls was also conducted.

In summary, this ERASMUS+ project event in Estonia was very successful in terms of learning and
practice, and we hope to work together more in future.