You are currently viewing IN MEMORIAM AARNE HANSON

IN MEMORIAM AARNE HANSON

29.01.1953 – 08.06.2021
Meie seast on lahkunud rahvusvahelise kategooria lauatennisekohtunik, kauaaegne lauatenniseelu
edendaja Aarne Hanson.
Aarne Hanson alustas oma õpinguid Aseri Keskkoolis, mille lõpetas 1971 aastal. Koolipoisina harrastas ta peale lauatennisemängu, jalgpalli, kabet ja malet. Peale keskkooli suundus õppima Tallinna Polütehnilisse Instituuti, sporditöö köitis teda rohkem ning kui valmis 1974 aastal Aseri Keraamikatehase Tervisetsehh, asus ta spordimetoodikuna tööle. Hoones olid suurepärased võimalused lauatennise mängimiseks ning ta alustas panustamist proffessionaalse lauatennise arengusse Aseris. Ta hakkas korraldama võistlusi ning aktiivselt tegutsema kohtunikuna. 1984 aastal omistati talle lauatennisekohtunikuna üleliiduline kategooria ning 1996 aastal rahvusvaheline kategooria. 1977- 1990 kuulus Eesti Lauatenniseföderatsiooni presiidiumisse. Ka hiljem Riias elades hoidis ta ennast pidevalt kursis Eesti lauatenniseeluga . Sageli abistas ta meie sportlasi Riias viibides.
Aarne lahkumisega oleme kaotanud hea sõbra ja kaasteelise.