You are currently viewing Lauatennisevõistluste korraldamine alates 01.10.2020 COVID-19 perioodil

Lauatennisevõistluste korraldamine alates 01.10.2020 COVID-19 perioodil

Seoses muutunud olukorraga avaldame lauatennisevõistluste korraldamise täiendatud juhised COVID-19 perioodil.

Lisaks hajutusele on kindlasti vajalik tähelepanu pöörata punktile 4.

4.Siseruumides on soovituslik ürituste korraldajatel kehtestada pealtvaatajatele ja korraldusega seotud inimestele maski kandmise kohustus. Võistluse korraldajal on kohustus võimaldada osta või jagada tasuta maske kohapeal. ELTL võistlustel on kohustus kanda maski publikul, kohtunikel, treeneritel ja mängijatel mänguvälisel ajal.

Dokument on leitav uudise lisas ja juhendite alajaotuses.