You are currently viewing Meeldetuletus! / ELTL võistlustel võivad osaleda…

Meeldetuletus! / ELTL võistlustel võivad osaleda…

Seoses algava hooajaga toome veelkord välja Eesti Lauatenniseliidu juhatuse poolt 21.10.2022 vastu võetud regulatsiooni, kus määratletakse, kellel on õigus osaleda Eesti Lauatenniselidu võistlustel. Juhime thelepanu, et Eesti Lauatenniseliit mõistab jätkuvalt tugevalt hukka Venemaa sõjalise agressiooni Ukraina vastu.

ELTL taunib ka Eesti sportlaste osalemist võistlustel mis toimuvad Venemaal või Valgevenes, samuti ei tolereeri me välisriikides toimuvatel rahvusvahelistel võistlustel osalemist Venemaa ja/või Valgevene sportlastega ühes võistkonnas või eeltoodud riikide klubide eest mängimisel, kuigi ETTU ega ka ITTF selles osas otseselt piiranguid ei sea.

Regulatsioon

ELTL võistlustel võivad osaleda Eesti Vabariigi kodanikud ja alalise elamisloaga välisriigi kodanikud ja Eestis viibivad kodanikud kes omavad selleks õiguslikku alust ning kes esindavad või on ELTL liikmesklubi(de) liikmed. Välisriigi kodaniku osalemise õigust peab tõendama ELTL liikmesklubi ja kodanik ise, esitades selleks kogu vajaliku dokumentatsiooni.

Eestis toimuvatel võistlustel on keelatud eksponeerida Venemaa ja Valgevene rahvuslikku sümboolikat. Rikkumise korral eemaldab ELTL isiku võistlustelt ning liikmesklubile kohaldatakse piirangud ning esitatakse menetlemiseks ELTL distsiplinaarkomisjonile või ELTL juhatusele.

Vene Föderatsiooni ja Valgevene kodanikel, kellel ei ole mõne Euroopa Liidu liikmesriigi elamisluba ega pikaajalist viisat, kes ei õpi ja ei tööta Eestis või kellel pole Eesti ja/või mõne muu Euroopa riigi või aksepteeritava välisriigi rahvusvahelist kaitset, ei ole õigust osaleda Eesti Lauatenniseliidu võistluskalendris olevatel võistlustel (k.a. neutraalse lipu all). Sama kehtib ka treenerite, kohtunike ja muude spordiametnike puhul. Otsus ei puuduta Eestis elavaid Venemaa Föderatsiooni ega Valgevene kodanikke, ega ka neid, kes küll pärinevad neist riikidest, aga siin juba õpivad või töötavad.