You are currently viewing Piirangud võistlemisel Venemaa Föderatsiooni ja Valgevene Vabariigi kodanikele

Piirangud võistlemisel Venemaa Föderatsiooni ja Valgevene Vabariigi kodanikele

Eesti Lauatenniseliidu juhatuse otsusega /15.08.2022

Eesti Lauatenniseliidu võistluskalendris olevatel võistlustel võivad osaleda Eesti Vabariigi kodanikud ja alalise elamisloaga välisriigi kodanikud ja Eestis viibivad kodanikud kes omavad selleks õiguslikku alust ning kes esindavad või on ELTL liikmesklubi(de) liikmed. Välisriigi kodaniku osalemise õigust peab tõendama ELTL liikmesklubi ja kodanik ise, esitades selleks kogu vajaliku dokumentatsiooni. Eestis toimuvatel võistlustel on keelatud eksponeerida Venemaa ja Valgevene rahvuslikku sümboolikat. Rikkumise korral eemaldab ELTL isiku võistlustelt
ning liikmesklubile kohaldatakse piirangud ning esitatakse menetlemiseks ELTL
distsiplinaarkomisjonile või ELTL juhatusele. Vene Föderatsiooni ja Valgevene
kodanikel ei ole õigust osaleda Eesti Lauatenniseliidu võistluskalendris olevatel
võistlustel (k.a. neutraalse lipu all)

Piirangud riiki sisenemisel Venemaa Föderatsiooni kodanikele / Politsei ja Piirivalveamet

18. augustist 2022 ei lubata riiki siseneda neil Venemaa Föderatsiooni kodanikel, kellel on kehtiv Eesti antud viisa ja kes soovivad riiki siseneda turismi, ärireisi, spordivõistlustel või kultuuriüritustel osalemise eesmärgil. Piiranguid kehtivad kõikides Eesti rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktides – Narva, Luhamaa, Koidula piiripunktid ning Tallinna Lennujaam ja sadamad. Politsei- ja piirivalveamet kontrollib riiki saabujaid ja nende reisi eesmärki ning ei luba riiki inimesi, kel puudub õigus Eestisse tulla.

Eestisse tohivad endiselt siseneda Venemaa Föderatsiooni kodanikud, kellel on Eestis pikaajaline elamisluba või tähtajaline elamisluba, kes tulevad Eestisse lähisugulaste külastamiseks, aga ka Eestis töötavad Vene diplomaadid ja nende pereliikmed, rahvusvahelise kauba- ja reisijateveoga seotud töötajad, Euroopa Liidu õiguse alusel liikuda saavad kodanikud ja inimesed, kes sisenevad Eestisse humaansetel kaalutlustel.

Info on leitav ka SIIT