You are currently viewing Rahvusvahelise kategooria peakohtunik (International Referee) Rauno Põru!

Rahvusvahelise kategooria peakohtunik (International Referee) Rauno Põru!

Eelmisel reedel saime ITTF kohtunike komiteelt rõõmustava teate. Nimelt oli edukalt läbinud rahvusvahelise kategooria peakohtunike kooli ning omandanud rahvusvahelise kategooria peakohtuniku (International Referee) sertifikaadi Eestis hästi tuntud võistluste peakohtunik Rauno Põru.
Et natuke sellest maailmast ka teieni tuua, palusime Rauno Põrul avada veidi selle teekonna tagamaid.

Faktid
IR (International Refree) eesti keeles siis rahvusvahelise kategooria peakohtunik.
Kokku (sept 2022) on aktiivseid IR-e 117 ja nendes EU-s on 51. Võrdluseks, et IU-sid on nimekirjas kokku 7800.
Referee tasemed
• Level 1: Basic Referee
• Level 2: National Referee (NR)
• Level 3: International Referee (IR)
• Level 4: International Referee Advanced (IRA)
IR eksami eeldused:
• IU (International Umpire) tasemel aktiivne vähemalt kahel viimasel aastal.
• ITTF ARE (Advanced Rules Exam) sooritamine mitte vähem kui kolm aastat tagasi. Selle eksami peavad sooritama ka need lauakohtunikud kes soovivad edeneda Blue Badge Umpire tasemele.
• ITTF Referee Level 2 (National Referee) taseme koolitus ja eksam koduriigis, meil eestis selline süsteem puudub ja kategooria omistatakse vastavalt teenetele.
• Tõestatud võistluste läbiviimine peakohtunikuna kolmel koduriigi meistrivõislutel ja kahel rahvusvahelisel meistrivõistlustel viimasel neljal aastal.
• Inglise keele oskus hea tasemel. IR eksam toimub inglise keeles.
Eeldustest, et üldse pääseda IR eksamile pead olema reeglite tundmises Blue Badge tasemel. See juba eeldab päris head reeglite tundmist. Järgmise tingimuse, peakohtunik rahvusvahelisel võistlusel, võib olla keeruline. Mitte igale rahvusvahelisele võistluse ei saa IU kategooriaga peakohtunikuks. Meil on õnneks Balti Meistrivõistlused milline vastab igati mõistele rahvusvaheline võistlus.
IR eksamist
Eksamit korraldatakse iga kahe aasta järel ja eksamile pääseb maksimaalselt 12 osalejat.
Eksam kestab neli päeva. Esimesel kahel päeval on kirjalikud eksamid, koolitused ja erinevate situatsioonide läbimängimised vaheldumisi. Iga päeva lõpus antakse õhtune kirjalik töö, millise peab tagastama hommikul. Kolmas eksamipäev algab kolmetunnise kirjaliku ekamiga, mis annab kogutulemusest 50%. Neljas päev on juba märksa lihtsam. Toimub individuaalne vestlus mille käigus pead lahendama tekkinud keerulised situatsioonid tiitlivõistlustel. Kogu selle aja jooksul hinntakse sinu teadmisi ja käitumist ning lisaks üldine aktiivsus. Tulemust me punktide täpsusega teada ei saa, teame vaid, et eksam on sooritatud või mitte.

Rauno Põru teekond
• 2005 Finlandia Open, esimene rahvusvaheline turniir peakohtunikuna. Kokku on toimunud 16 Finlandia Openit, kus olen olnud Referee või Deputy Refree.
• 2007 NU ja NR tase
• 2008 IU taseme eksam
• 2015 Euroopa Veteranide Meistrivõistlused Tamperes, senine suurima osalejate arvuga, ligi 1800 osalejat, turniir kus olin Deputy Referee
• 2016 Soome Lauatenniseliidu hõbedane teenetemärk
• 2019 Estonian Open
• 2022 ARE (ITTF Advanced Rules Exam) läbimine
• 2022 IR taseme eksam

Soovime Rauno Põrule palju õnne!

Eesti Lauatenniseliit