You are currently viewing Regulatsioon ELTL võistlustel osaleda võivate kodanike ja Venemaa ning Valgevene sportlaste osalemise piiramise osas

Regulatsioon ELTL võistlustel osaleda võivate kodanike ja Venemaa ning Valgevene sportlaste osalemise piiramise osas

Kõrvaldamaks kõik kaheti ja vääriti mõistmised, otsustas ELTL juhatuse teha täienduse regulatsiooni, mis käsitleb ELTL võistlustel osaleda võivaid kodanike ja Venemaa ning Valgevene sportlaste osalemise piiramist.

Täiendatud regulatsioon:
ELTL võistlustel võivad osaleda Eesti Vabariigi kodanikud ja alalise elamisloaga välisriigi kodanikud ja Eestis viibivad kodanikud kes omavad selleks õiguslikku alust ning kes esindavad või on ELTL liikmesklubi(de) liikmed. Välisriigi kodaniku osalemise õigust peab tõendama ELTL liikmesklubi ja kodanik ise, esitades selleks kogu vajaliku dokumentatsiooni.
Eestis toimuvatel võistlustel on keelatud eksponeerida Venemaa ja Valgevene rahvuslikku sümboolikat. Rikkumise korral eemaldab ELTL isiku võistlustelt ning liikmesklubile kohaldatakse piirangud ning esitatakse menetlemiseks ELTL distsiplinaarkomisjonile või ELTL juhatusele.
Vene Föderatsiooni ja Valgevene kodanikel, kellel ei ole mõne Euroopa Liidu liikmesriigi elamisluba ega pikaajalist viisat, kes ei õpi ja ei tööta Eestis või kellel pole Eesti ja/või mõne muu Euroopa riigi või aksepteeritava välisriigi rahvusvahelist kaitset, ei ole õigust osaleda Eesti Lauatenniseliidu võistluskalendris olevatel võistlustel (k.a. neutraalse lipu all). Sama kehtib ka treenerite, kohtunike ja muude spordiametnike puhul. Otsus ei puuduta Eestis elavaid Venemaa Föderatsiooni ega Valgevene kodanikke, ega ka neid, kes küll pärinevad neist riikidest, aga siin juba õpivad või töötavad.

Täpsustaud regulatsioon on ELTL juhatuse poolt vastu võetud 21.10.2022