You are currently viewing Uuel hooajal pöörame oluliselt rohkem tähelepanu spordieetika tagamisele

Uuel hooajal pöörame oluliselt rohkem tähelepanu spordieetika tagamisele

Teisipäeval, 15.08 kogunenud ELTL-i juhatus arutas uut hooaega planeerides muuhulgas ka ühe olulise teemana spordieetikat laiemalt, sh maailmas üha enam levivate dopingu- ja kokkuleppemängude juhtumeid.

Juhatus otsustas töötada välja ELTL distsiplinaarmäärustiku, mis hõlmab nii võistluste korra ja eetika täiendamist (e. Lauatennise kultuuri tõstmist) aga ka dopingu ning kokkuleppemängude juhtude reguleerimist ja vajadusel ka karistamist. Seda tehakse kooskõlas nii ROK-i, ITTF-i ja ETTU vastavate kordade ja regulatsioonidega ning vastavad reeglid viiakse sisse juba algavast hooajast.

ELTL juhatuse hinnangul on üldtunnustatud spordieetika reeglite vastu eksimine üheselt taunitav ja väärib karmimaid karistusi aga ka paremini reguleerimist. Viimased võivad sõltuvalt rikkumisest ulatuda võistluskeelust või rahatrahvist kuni kriminaalsete juhtumite korral reaalse vanglakaristuseni. Sellised võimalikud juhtumid näitavad halvas valguses nii sportlast, tema taustajõude ja klubi aga ka Eesti lauatennist ja sporti tervikuna.

Juhatus kinnitas koosolekul ka suure osa 2023/2024 hooaja juhenditest, samuti täiendati võistluskalendrit ning arutati ELTL distsiplinaarkorda ja tulevikku vaadates ELTL mängijate litsenseerimist. Mängijate reitingute osas otsustati sisse viia uuendus, kus alates 01. oktoobrist 2023 klubituid mängijaid reitingus ei kajastata ning mängijad kuvatakse nähtavaks klubiga liitudes järgmisel reitingu uuendamisel.