You are currently viewing Eesti Lauatenniseliidu ja Eesti Paralümpiakomitee koostöö Eesti ülikoolidega

Eesti Lauatenniseliidu ja Eesti Paralümpiakomitee koostöö Eesti ülikoolidega

Eesti Lauatenniseliit koostöös Eesti Paralümpiakomiteega pakuvad käesoleva õppeaasta sügissemestril Tallinna Ülikooli Looduse ja terviseteaduste Instituudi  Liikumis-, tervise- ja sporditeaduste suuna kehakultuuri eriala bakalaureuseõppe aine Erivajadustega inimeste liikumisõpetuse III kursuse ja kaugõppe üliõpilastele paralauatennise loenguid ja praktikume. Novembri keskel toimub sarnane loeng ja praktikum ka Tartu Ülikooli kehakultuuri üliõpilastele.

Terve vastav õppekava koosneb teooriatundidest ning seejärel praktilistest tundidest, kus iga tund tutvutakse 1-2 paraspordialaga. Eesti Paralümpiakomitee on sellesisulist õpet pakkunud Tallinna Ülikoolis juba neli aastat, selle aasta sügissemestrist on nüüd lisandunud siis ka paralauatennis. Paralauatennise lektorid ja praktikumi teostajad ELTL-i poolt on Tallinnas Margit Tamm, Raimond Einer, Maksim Vuhka ja Priit Lehtlaan ning Tartus Reet Juurik.

Kursuse peamine eesmärk on, et üliõpilased saaksid aimu, kuidas seda spordiala harrastavad ka puudega inimesed, millised on nt paraspordis selle ala võistlusklassid jne. Lisaks saavad nad proovida mängida ratastoolis, ühe käega jms, et mõista kõige paremas mõttes seda mängu puudega inimese vaatenurgast.

Parasportlased on meie spordipere loomulik osa ning meie ala harrastamise võimaldamine ka parasportlastele on ELTL-i üks selge kohustus. Mõistetavalt on parasportlastel aga lauatennise harrastamiseks erinevad vajadused ning nende tundmiseks on vaja koolitatud spetsialiste, kelle käe all treeninguid metoodiliselt õigesti läbi viia. Seetõttu peab ELTL koostööd Paralümpiakomiteega ja Eesti suuremate ülikoolidega äärmiselt oluliseks ning tänuväärseks!

Fotodel praktikum Tallinna Ülikooli tudengitele.