You are currently viewing Estonian Open jääb ära

Estonian Open jääb ära

Peab kurvastusega tõdema, et sellel aastal planeeritud Estonian Open jääb ära.
Nimelt kogu maailmas valitsev Covid-19 pandeemia ei võimalda normaalsetes tingimustes võistlust korraldada ja praegusel hetkel ei saaks osaleda sisuliselt ükski riik peale Eesti. Sellest tulenevalt ELTL juhatus sellise otsuse ka langetas.
Estonian Open on taas plaanis järgmisel aastal.