You are currently viewing Antidopingu koolitus – Eesti Lauatenniseliidu treeneritele, tugiisikutele ja sportlastele

Antidopingu koolitus – Eesti Lauatenniseliidu treeneritele, tugiisikutele ja sportlastele

Asukoht: Männiliiva 7, Tallinn 13414 (Tal Tech Spordihoone)

Aeg: Esmaspäev 21.02.2022 kell 18:30 – 20:00

ELTL-Koolitus-antidoping-3

Koolitus on tungivalt soovituslik kõikidele, kel vähegi võimalik osaleda – nii klubide treeneritele, kohtunikele aga ka sportlastele ja tugipersonalile.

WADA dopinguvastase koodeksi alusel kohustuvad rahvuslikud spordialaliidud, kui rahvusvaheliste spordialaliitude liikmed, järgima WADA reegleid ja juhiseid, sh viima läbi koolitustegevust sportlastele, treeneritele ja tugipersonalile. Treeneritele ja tugipersonalile tuleb tagada suunatud koolituste korraldamine, mis võimaldab neile tegevusvaldkonnaga seonduvat antidopingu ja spordieetika alast infot edastada, seda järjepidevalt.